Datapolitik (GDPR)

Du kan se detaljer om vores datapolitik ved at åbne følgende pdf-dokumenter i log-in området:

 • Kortlægning af personoplysninger
 • Opfyldelse af fortegnelsespligten (dokumentationskravet)
 • Privatlivspolitik
  [maxbutton id="1" ]

Her følger en hurtig gennemgang af indholdet af dokumenterne:

Ved indmeldelse i Foreningen af Timeshareejere på Club la Santa (herefter: "Foreningen") afgiver du følgende oplysninger, som bliver gemt i foreningens database som er nødvendige for administration af Foreningen:

 • Navn
 • Adresse, postnummer og by
 • email

Du kan yderligere have oplyst følgende oplysninger

 • Navn på person-2 (ved to ejere af en timeshare lejlighed - bruges til ITSO-kort)
 • Ekstra email-adresse
 • Telefonnummer

Du kan altid henvende dig til Foreningen og få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig

Hvis du ønsker at Foreningen skal slette en eller flere af ovenstående oplysninger bedes du kontakte Foreningen med angivelse af de oplysninger, du ønsker slettet.

Brug af data:

Foreningen bruger dine oplysninger til følgende formål:

 • Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev (ca. 3 gange om året)
 • Udsendelse af nyhedsbrev på papir (her bliver dit navn og adresse videregivet til trykkeri / postleverandør)
 • Opkrævning af kontingent (1 gang årligt samt eventuelle rykkere)
 • Oplysninger til/fra Timesharemanager om medlemsskab
  • Medlemsskab af Foreningen giver visse fordele ved køb og salg af Timeshare
   • Ved salg er der gratis optagelse på salgslisten
   • Ved køb er første kalenderår kontingentfri i Foreningen

Foreningen kan bruge dine data til følgende formål:

 • Udsendelse af nyheder, der ikke kan afvente næste nyhedsbrev
 • Indkaldelse til generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling
 • Udsendelse af materiale til generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling

Det er kun bestyrelsen i foreningen, der kan se dine data bortset fra følgende:

Når et medlem er logget ind på hjemmesiden kan medlemmet se:

 • Navn og mail-adresser på de medlemmer, der har oprettet ønsker om byttelejligheder.

Foreningen vil aldrig videregive dine oplysninger til trediemand ud over ovennævnte undtagelser uden først at informere medlemmerne om det - og om nødvendigt indhente samtykke til videregivelse af medlemmets data.

Når et medlem er meldt ud af foreningen vil medlemmets data blive slettet 15 måneder efter udgangen af det kalenderår, hvor udmeldelsen er sket. Ved kontakt til Foreningen kan data om ønsket slettes øjeblikkeligt.